clean energie

Entitats sòciesXI Conferència Catalana per un Futur Sense Nuclears

Residus i Energia
Dia: 25 d'abril de 1997
Hora: 2/4 de sis
Lloc: Sala d'Actes, Pati Manning del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC), Montalegre 7, Barcelona

La sostenibilitat energètica de les ciutats, de les comarques i dels països implica l'aprofitament de les fonts d'energia locals. Arreu es produeix matèria orgànica residual que és exiliada cap als abocadors o cremada en els forns crematoris de les incineradores, quan aquesta matèria orgànica està simplement formada per nutrients que han de retornar al sòl per mantenir la seva fertilitat. Produir energia i retornar els nutrients al sòl és incompatible amb la incineració indiscriminada dels residus.


PROGRAMA

5'30 h. Inauguració
Presentació, GCTPFNN
Manuel Hernandez, President de l'EMSHTR - Entitat Metropolitana del Medi Ambient

6'00 h. Jornada Tècnica - sessió de treball

- Reciclatge versus incineració: una anàlisi energètica
Dr. Jeffrey Morris, Sound Resource Management, Seattle, WA

- Presentació del monogràfic de la revista ‘Systemes Solaires’ dedicat a ‘biogas: una realitat en expansió’.
Pierre Labeyrie, SOLAGRO, Tolosa de Llenguadoc

- Plantes de metanització.
Claude Saint-Joly, VALORGA-STEINMULLER,Vendargues

8'00 Debat

8’30 Cloenda. Josep Puig, Regidor de Ciutat Sostenible, Ajuntament de Barcelona.