clean energie

Entitats sòcies
Titular notícies
Nombre de resultats 2 per a antinuclear

26/04/2013 - XXVII Conferència Catalana per un Futur No Nuclear i Energèticament Sostenible
Esdeveniment anual organitzat pel Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear
40 anys de resistència antinuclear: reconeixement als pioners
XXVII CCFSNiES
Ja són disponibles les ponències i les filmacions
26/04/2012 - XXVI Conferència Catalana per un Futur No Nuclear i Energèticament Sostenible
Esdeveniment anual organitzat pel Grup de Científics i Tècnics per un Futur Sense Nuclears
Ja és disponible el programa i el cartell
Ja són disponibles les presentacions