clean energie

Entitats sòcies
Energia: conceptes bàsics

En aquest apartat s'expliquen conceptes bàsics sobre energia.