clean energie

Entitats sòcies
Energia nuclear i canvi climàtic

Des de fa un temps la indústria nuclear ha iniciat una campanya de propaganda volent fer creure la necessitat d’aquesta font d’energia per contribuir a cobrir  l’increment de la demanda d’electricitat que es manifesta a molts llocs del món. L’argument de la campanya de propaganda engegada per la indústria nuclear és que la generació d’electricitat a partir de la fissió de l’àtom no genera gasos d’efecte hivernacle, especialment CO2.

En aquesta campanya utilitzen personatges ben curiosos, com ara James Lovelock i Patrick Moore. Per les persones que no tinguin cap referència els podem dir que Lovelock és un científic, que va treballar per la NASA i que es va fer famós en formular la hipòtesi Gaia (la Terra considerada com un organisme viu)  juntament amb la Dra. Lynn Margulis. Aquesta hipòtesi es va popularitzar entre el món ecologista arran que Edward Goldsmith i la revista The Ecologist iniciessin les Conferències sobre Gaia  al Wadebridge Ecological Centre. De fet, Lovelock no es pot pas considerar ni ‘pare de l’ecologisme’ ni tan sols ‘precursor de l’ecologisme’, com la indústria nuclear vol fer creure. Simplement és un científic que ha formulat una hipòtesi que molts ecologistes fan seva. Pel que fa a Moore, va ser una de les 12 persones que s’embarcaren a Vancouver, el setembre de 1971, per oposar-se a la realització d’una prova nuclear subterrània a l’illa d’Amchikta, al nord d’Alaska, El nom de Pau Verda (‘Greenpeace’) va sorgir en aquest viatge. Posteriorment, Moore va abandonar Greenpeace, dedicant-se a fer de consultor en indústries de la fusta, i darrerament està fent servir el fet d’haver estat en el vaixell on es va fundar Greenpeace per donar cobertura a la indústria nuclear. En ambdós cassos, tant Lovelock com Moore, ben segur que reben quantitats gens menyspreables de diners de la indústria nuclear per dir el que diuen i fer el que fan.

Ja l'estiu de 2004, el GCTPFNN va fer públic un treball realitzat pel Dr. Josep Puig i titulat Per què l'energia nuclear mai podrà ser la solució ecològica a l'escalfament de l'atmosfera? Resposta a James Lovelock on es documenten alguns dels aspectes de l'energia nuclear que Lovelock ignora sempre en les seves intervencions.

En aquest apartat s’inclouen diferents treballs realitzats per equips científics de provada serietat on es qüestiona que l’escalfament global pugui ser resolt amb l’energia nuclear.

1.- Nuclear Power: The Energy Balance, Jan Willem Storm van Leeuwen and Philip Smith. Aquest informe realitza una anàlisi de tot el cicle de vida de la nuclear, des de les mines d’urani fins als residus generats i el desmantel•lament de les centrals i la restitució del terreny. Les conclusions d’aquesta detallada anàlisi són que depenent del contingut en Urani del mineral, una central nuclear pot emetre, al llarg de tot el seu cicle de vida, més CO2 que no pas una central tèrmica de cicle combinat de gas que tingui la mateixa potència. Per obtenir aquest informe: clica aquí.

2.- Nuclear power is not the answer to tackling climate change or security of supply. U.K. Sustainable Development Commission. Aquest important informe, realitzat per la Comissió del Desenvolupament Sostenible del regne Unit, presidida per Jonathon Porritt, analitza tots els aspectes que envolten l’energia nuclear i conclou que aquesta forma de generar energia elèctrica ni és la solució per afrontar el canvi climàtic ni tampoc és la solució per poder disposar d’un proveïment d’energia segur. Consta d’un seguit de documents: la posició oficial de la CDS, un comentari del president de la CDS, preguntes i respostes sobre energia nuclear, una entrevista a J. Porritt i 8 documents:
- El paper de l’energia nuclear en una economia baixa en carboni (és la posició oficial de la CDS)
- La nuclear, és la resposta? (és un comentari de Jonathon Porritt)
- Preguntes i respostes sobre l’energia nuclear (les preguntes que tu faries sobre energia nuclear i les seves respostes)
- Una entrevista amb Jonathon Porritt (Hazel Dempster pregunta a Jonathon: la nuclear, és la resposta?)
- Document 1: Una introducció a l’energia nuclear – ciència, tecnologia i el context polític al regne Unit
- Document 2: Reduint les emissions de CO2 – la nuclear i les alternatives
- Document 3: Paisatge, entorn i impactes comunitaris de l’energia nuclear
- Document 4: L’economia de l’energia nuclear
- Document 5: Els residus i el desmantellament
- Document 6: La seguretat
- Document 7: La percepció pública i els temes comunitaris
- Document 8: La disponibilitat de recursos d’urani
A més a més de poder descarregar tota aquesta documentació, també es pot demanar impresa en paper. Per obtenir tot el conjunt de documents que han portat a la SDC del Regne Unit a posicionar-se contra l’energia nuclear calia anar a la pàgina web de la SDC, però el nou govern britànic ha dissolt la SDC i el lloc web ha deixat de ser operatiu. Actualment si es vol una còpia cal adreçar-se al GCTPFNN, que en te una còpia electrònica en els seus arxius.

3.- Is nuclear energy needed? A Green Alliance briefing. Aquest document posa en evidència com tot un conjunt d’informes, tant del govern anglès com d’institucions independents, demostren que l’energia nuclear no és necessària, ni útil pel sistema energètic anglès. Per obtenir el document cal anar a la pàgina web de la Green Alliance.

4.- Does nuclear power offer a solution to climate change?, Felix Matthes, Öko-Institute.  Aquest document és un dels documents que formen part del treball publicat per la Heinrich Böll Foundation amb el títol de Nuclear Power – Myth and Reality. El treball complet consta dels següents informes:
- Nuclear Power – Myth and Reality: About the risks and prospects of nuclear energy. A political summary, Gerd Rosenkranz
- Nuclear Reactor Hazards: Old and new reactor types, and the hazards, Anthony Froggatt (consultant)
- The Nuclear Fuel Cycle: When will the uranium mines be exausted? What are the risks of uranium mining? Concepts for the disposal of nuclear waste, Peter Diehl (WISE Uranium Project), Wolfgang Neumann, Detlef Appel and Jürgen Kreusch (Gruppe Ökologie)
- Nuclear Energy and Proliferation: On the connection between the civil and military use of nuclear power?, Otfried Nassauer (BITS)
- The Economics of Nuclear Power: Is nuclear power economicaly viable? What aret he economic risks?, Steve Thomas (Public Services International Research Unit, University of Greenwich)
- Climate Change: Does nuclear power offer a solution to climate change?, Kelix Matthes (Öko-Institute)
Per obtenir tots els documents cal anar a la pàgina web de la Heinrich Böll Foundation.

5.- Debat entre el Prof. S. Berry (Univ. Chicago), P. Bradford (antic comissari de la USNRC) i A. Lovins (RMI). 2007 Web exchange between Prof. Steve Berry (University of Chicago), Peter Bradford (former U.S. Nuclear Regulatory Commissioner and senior utility regulator), and Amory Lovins (Chairman and Chief Scientist of RMI) that elucidates the case for and against nuclear power to help protect the earth's climate. 

6.- Nuclear Illusion, Amory B. Lovins and Imran Sheikh. Un llarg article on Amory Lovins i Imran Sheikh, del Rocky Mountain Institute, desmunten els arguments de la suposada revifalla nuclear i la suposada contribució a la lluita contra en canvi climàtic. Per obtenir l'article cal anar a la pàgina web del RMI.

7.- Forget Nuclear, Amory B. Lovins, Imran Sheikh and Alex Markevich. Un article publicat a la revista RMI Solutions (Vol. XXIV, #1, Spring 2008) on es demostra que l’energia nuclear és l’opció més cara i mes lenta per fer front al canvi climàtic I que els seus competidors, l’eficiència energètica, la microgeneració i les energies renovables són les tecnologies més barates, amb menys risc i amb més potencia. Per obtenir l'article cal anar a la pàgina web del RMI

8.- Video sobre CO2 i energia nuclear. Un video comentant que la part davantera del cicle del combustible nuclear, necessari per alimentar els reactors nuclears, és estremadament dependent dels combustibles fòssils. Veure el video

9.- Video 'Smokescreen'. Un video que mostra com l'energia nuclear és una cortina de fum, que distreu l'atenció per combatre el canvi climàtic. Veure el video a Vimeo. Aquest video es basa en el treball d'Arnie Gundersen (Fairwinds), que en forma abreujada es va publicar el 14 de novembre de 2016 a Trouth-Out, amb el títol Nuclear Power Is Not "Green Energy": It Is a Fount of Atomic Waste.